Rakennusten tiiviysmittaus (ilmanvuotoluvun määritys)

pictiiviys

Tiiviysmittauksessa määritetään rakennukselle ilmanvuotoluku sekä voidaan paikantaa rakenteiden ilmavuotokohtia paineistuksen avulla.

Tiiviiseen rakentamiseen pyrittäessä tiiviysmittaus on loistava keino havaita ilmanvuotoalueet rakenteista.

Ilmanvuotoalueet voidaan paikantaa lämpökameran tai merkkisavujen avulla, kun rakennuksessa on alipaine ulkoilmaan nähden. Rakennuksen hyvä ilmanpitävyys myös parantaa sisäilman laatua sekä rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta yhdessä toimivan ilmanvaihdon kanssa.

Tiiviysmittauksella saadaan mitattua rakennuksen ilmanvuotoluku (q50=m3/hm2), mikä on oleellinen tieto energiatodistusta varten. Jos uudisrakennuksen suunnitelmissa käytetään parempaa arvoa kuin 4,0, tulee tiiviys osoittaa.