Kosteusmittaus / kuntokartoitus

pickosteus

Kosteusmittauksia suoritetaan mm. kuntokartoitusten sekä betonilaattojen päällystettävyyden määrittämisen yhteydessä.

Kuntokartoituksessa käytetään ensisijaisesti silmämääräistä havainnointia sekä rakenteita rikkomattomia pintakosteusmittauksin tehtäviä kosteuserojen kartoituksia. Jos pintakosteuden mittaamisen yhteydessä havaitaan kohonneita arvoja viitearvoihin nähden, voidaan rakenteen sisäpuolelta mitata suhteellinen kosteus poramittauksen muodossa. Tätä varten tehdään pieni reikä rakenteeseen, mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan tehdä laajempiakin rakenteen sisäisiä kuntotutkimuksia erillisenä toimenpiteenä.

Rakenteiden kosteudella tarkoitetaan normaaliarvot ylittävää kosteutta, joka voi aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista ja johtaa jopa terveyshaittaa aiheuttavaan mikrobikasvuston kehittymiseen.

Palveluksiimme kuuluvat etupäässä kiinteistöjen myynnin yhteydessä tapahtuvat kuntokartoitukset ja betonilaattojen kosteusmittaukset. Kosteuskartoitusta on aina hyvä harkita kiinteistökauppojen yhteydessä.